top of page

Gizlilik politikası

Kodi Professional Turkey websitesi ye aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. yer verilmiştir Kodi Professional Turkey, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları müşterilerimizin bilgisine sunmaktadır. Kodi Professional Turkey Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kodi Professional Turkey neden kişisel verileri toplar? Bu yasal mıdır?

Sizlere daha hızlı erişebilmek, hizmet ve ürünlerimiz hakkında bilgi ulaştırabilmek amacıyla bizlere izinli olarak girdiğiniz verilerinizi toplamaktayız. Ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları açıkça belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da da kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Kodi Professional verilerimi nasıl ve neden topluyor? Bunları paylaşıyor mu?

www.kokonail.com.tr web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Kodi Professional Turkey tarafından işlenmektedir.

Kodi Professional Turkey' e ait olan www.kokonail.com.tr web sitesi çerez kullanır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

Kodi Professional websitesi müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayabilir ve güvenli olarak saklayabilir.

Kodi Professional websitesi size özel kampanya ve pazarlama aktiviteleri yapmak, kişisel tercihlerinizi belirlemek ve buna uygun çözümler sunmak amacıyla; sitede gezinme bilgilerinizi ve site üzerindeki geçmişinizi izleyebilmektedir.

Kodi Professional websitesi çerezleri; yaptığınız kişisel tercihleri hatırlamak ve kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır.

Bu çerezler parolanızı kaydeden ve oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece sizi parola girme durumundan kurtaran ve sizi hatırlayan çerezleri içermektedir.

Kodi Professional Turkey, Google tarafından sağlanan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanarak istatiksel veriler almaya ve raporlama yapmaya yarayan bir araç / programdır.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

Müşterilerin ve ziyaretçilerin ilgilenebileceği ürünler hakkında bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

İletişim için gerekli bilgileri almak.

Alışveriş yapan kişilerin kimlik bilgilerini teyit etmek,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Kodi Professional Turkey, mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kodi Professional ile paylaşılan kişisel veriler bizim gözetim ve kontrolümüz altındadır.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Kodi Professional Turkey sorumlu değildir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA: Текст
bottom of page